نمایش 1–24 از 91 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

کیس گیم مکس مدل STARLIGHT WHITE FRGB

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi Tower,ATX, Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 8 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس DIAMOND COC Black

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi Tower,ATX, Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 1 عدد

کیس گیم مکس MOONLIGHT FRGB WHITE

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : ATX/MICRO ATX/ITX/MINI ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس مدل STARLIGHT BLACK FRGB

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi Tower,ATX, Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 8 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس GAMEMAX DRACO XD

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi ATX Tower
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 1 عدد

کیس گیم مکس مدل Dragon Knight

۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی یک ساله تخت جمشید
 • ابعاد : L470*W210*H465 میلی متر
 • فرم فاکتور : Midi، Micro، Mini ITX، Full
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 8 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس XPEDITION H605 BLACK

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi Tower,ATX, Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 3 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 1 عدد

کیس گیم مکس GAMEMAX BRUFEN C1

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi Tower,ATX, Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 3 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 1 عدد

کیس گیم مکس PANDA T802 BLACK

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi, Micro, Mini ITX, Full
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 5 عدد
 • پورت (USB2.0) : ندارد
 • پورت (USB3.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس مدل OPTICAL G510 BLACK

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : ATX/MICRO ATX/ITX/MINI ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس OPTICAL G510 WHITE

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : ATX/MICRO ATX/ITX/MINI ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس مدل G561 FRGB

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : ATX,MICRO ATX,MINI ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 4 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 3 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس PALADIN T801 BLACK

۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi, Micro, Mini ITX, Full
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 5 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس مدل GAME MAX ABYSS TR 908

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : EATX, ATX,Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 3 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 7 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 2 عدد

کیس گیم مکس MINI STRATOS H609

۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : ندارد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 2 عدد

کیس گیم مکس GAMEMAX REVOLT

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi ATX Tower
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 1 عدد

کیس گیم مکس MOONLIGHT FRGB BLACK

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : ATX/MICRO ATX/ITX/MINI ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد

کیس گیم مکس مدل Contac COC BR

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی یک ساله تخت جمشید
 • ابعاد : 390*210* 445 میلی متر
 • فرم فاکتور : Midi، Micro، Mini ITX، Full
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 2 عدد
 • پورت (USB2.0) : ندارد
 • پورت Type c : ندارد

کیس گیم مکس DIAMOND COC WHITE

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Midi Tower,ATX, Micro, Mini ITX
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 2 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد
 • تعداد فن های قابل نصب : 6 عدد
 • پورت (USB2.0) : 1 عدد
 • پورت (USB3.0) : ندارد
 • پورت (USB3.1) : 1 عدد

کیس گیم مکس مدل M911 Rainbow

۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی یک ساله تخت جمشید
 • وزن : 9.7 کیلوگرم
 • فرم فاکتور : Midi Tower
 • پورت (USB2.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.0) : 2 عدد
 • پورت (USB3.1) : ندارد
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 3عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 4 عدد

کیس لیان لی مدل Lian Li O11 Dynamic EVO Grey

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • ابعاد : 465×285×459 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : Mid Tower
 • حداکثر طول (VGA) : 426 میلی متر

کیس لیان لی مدل Lian Li PC-O11 Air Mini Black

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Mid Tower
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 4 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 6 عدد
 • حداکثر طول (VGA) : 362 میلی متر
 • جنس بدنه : استیل + شیشه

کیس لیان لی مدل Lian Li PC-O11 Air Mini White

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Mid Tower
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 4 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 6 عدد
 • حداکثر طول (VGA) : 362 میلی متر
 • جنس بدنه : استیل + شیشه

کیس لیان لی مدل Lian Li LANCOOL II MESH RGB Black

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • گارانتی دو ساله تخت جمشید
 • فرم فاکتور : Mid Tower
 • جایگاه درایو 3.5 اینچی(HDD) : 3 عدد
 • جایگاه درایو 2.5 اینچی(SSD) : 9 عدد
 • حداکثر طول (VGA) : 384 میلی متر